Zašto FITTICH?

Kvaliteta i cijena su Vama zasigurno primarni faktori pri odabiru rješenja tehničke zaštite. Mi ćemo ovome pridodati još i znanje, iskustvo, pouzdanost i podršku nakon prodaje.

Kvaliteta: U istraživanju koje smo proveli na uzorku od 100-njak naših korisnika različitih profila (od obiteljskih kuća, do institucija poput FINA-e), postavili smo pitanja o kvaliteti naše opreme, radova, stručnosti osoblja, pouzdanosti ugrađenih sustava, podršci nakon prodaje, održavanju i lakoći rukovanja. Ponosni smo da možemo navesti kako se prosjek ocjena (na skali od 1-5) za sva navedena pitanja kreće od 4,14 do 4,79.

Cijene: Uvijek može jeftinije, ali mi sa sigurnošću možemo reći da imamo optimalan odnos cijena/kvaliteta, odnosno, da se ono što se može na tržištu naći jefitnije, zasigurno razlikuje u kvaliteti.

Znanje i iskustvo: iza nas je više od 20 godina uspješnog rada. U tijeku tih godina realizirali smo i najzahtijevnije projekte tehničke zaštite, projekte koji su tražili multidisciplinirano znanje i iznalaženje potpuno novih inženjerskih rješenja. Dragocjena iskustva s ovih poslova danas koristimo u projektiranju i realizaciji rješenja i za Vaše potrebe.

Pouzdanost i podrška nakon prodaje: Naš cilj je, u suradnji s Vama, izgraditi dugoročan odnos u kojem ćemo pratiti sve Vaše potrebe kroz niz dolazećih godina, kao što smo to radili i svih ovih proteklih.